Drainage

Drainage op rol is de ideale oplossing voor het voorkomen van wateroverlast op landbouwgronden, het verbeteren van de bodemstructuur, bodemsaneringen, grondwaterstandbeheersing en drainage of infiltratie van velden, industrie- en (water)bouwterreinen, bermen en wegen. Het assortiment van Scala bestaat uit zowel naakte drainagebuizen als drainagebuizen met een PP- of een Koko-mantel.